Nyhet

Fyra lärosäten får medel för att utveckla topputbildningar

Nu beviljar KK-stiftelsen  drygt 8 miljoner till fyra lärosäten som ska utveckla näringslivsrelevanta utbildningar på avancerad nivå. Ett av lärosätena som beviljas medel, Blekinge Tekniska Högskola, får nu möjlighet att utveckla två masterprogram, ett inom spelteknik och ett inom hållbar produktutveckling. Övriga lärosäten som beviljas medel är Högskolan i Borås, Örebro universitet och Linnéuniversitetet.

– I programmet Avans ges lärosätena möjlighet att tillsammans med näringslivet ta fram forskningsnära och näringslivsrelevanta topputbildningar på avancerad nivå. De fem beviljade projekten har stort stöd från ett flertal företag och det finns en god potential för att de framtida studenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden, säger Petter Zirath, programansvarig för Avans på KK-stiftelsen.

Attraktivt med examen inom spelteknik

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, beviljas 2,3 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla ett masterprogram inom spelteknik och interaktiva system. Här berättar Veronica Sundstedt, universitetslektor, mer.

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola är en framträdande aktör inom digital innovation och hållbarhet. Genom att fokusera på dessa områden, förbereder BTH sina studenter att möta och forma framtidens utmaningar.

– Spelutvecklingsbranschen växer stadigt och är en drivande industri. Vi kommer nu att utveckla ett 2-årigt masterprogram inom spelteknik och interaktiva system som komplement till vårt nuvarande civilingenjörsprogram i spelteknik. En examen inom spelteknik är attraktiv, även inom branscher utanför spelvärlden där prestanda är viktig. Det senaste decenniet har vi sett utveckling av tekniker som förstärkt verklighet (AR), virtuell verklighet (VR) och utökad verklighet (XR). Vidare har det skett en enorm utveckling inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Trenderna kommer inverka enormt på framtidens digitala samhällen, och spelteknik och innovativa immersiva interaktiva system ha en betydande roll.

– Projektet passar väl in i BTH:s strategi mot digitalisering och att bygga fokuserade och kompletta miljöer baserade på starka akademiska program, forskningsexpertis och samproduktion med externa partners. Vi ser fram emot att utveckla spetskompetens för utbildningar inom spelteknik och interaktiva system tillsammans med våra företagspartners Blackdrop Interactive AB, Hacksaw Studios AB, Nordic Stone Studio, Sharkmob AB och 3dVision Interactive Agency AB.

Hållbar produktutveckling ska stärka konkurrenskraften

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, beviljas 2,4 miljoner kronor för att utveckla ett masterprogram i strategisk innovation och design för hållbarhet. Här berättar universitetslektor Merlina Missimer och hennes kollegor Patricia Lagun Mesquita och Rachael Gould mer.

KK-Stiftelsens Avans-program

Med programmet Avans vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla eller vidareutveckla utbildningsprogram på avancerad nivå.

– Vi ska utveckla ett 2-årigt masterprogram, Strategic Innovation and Design for Sustainability (STRIDES), där studenter ska lära sig utveckla systemlösningar som främjar socio-ekologisk hållbarhet. Tillsammans med våra projektpartners Northvolt, Afry, GKN Aerospace, Dynapac, Stena Line och The International Institute for Industrial Environmental Economics vid Lunds universitet kommer vi att tillämpa en approach för designtänkande för att designa och utveckla programmet. Målet är att studenterna inte bara ska ha den nödvändiga kunskapen inom hållbarhetsområdet som direkt kan tillämpas i industrin, utan de ska också utgöra en ny kategori av yrkesverksamma som uppvisar de välbehövliga och efterfrågade kompetenserna.

– Tidsfönstret för att ta itu med sociala och miljömässiga utmaningar närmar sig deadline och företag måste skaffa nya kunskaper och färdigheter snabbare än någonsin. Industrin behöver ingenjörer som kan samarbeta tvärfunktionellt i team med en hög mångfald av bakgrunder för att möta samhällsutmaningar, och bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och attrahera talanger till Sverige. Detta levereras inte helt i dagens utbildningsutbud och därför behövs STRIDES. Programmet kommer att komplettera BTH:s internationella utbildningsportfölj genom att djupare integrera utbildning och forskning inom hållbar produktutveckling.

Alla beviljade projekt i ansökningsomgången Avans 2023

  • Kursutveckling: resursåtervinning – industriell ekonomi Högskolan i Borås, 594 182 kronor (Avans Mini)
  • Maskintekniskt masterprogram i datadriven engineering design Örebro universitet, 2 398 234 kronor (Avans Maxi)
  • IDEAL: Fördjupning och anpassning av interaktionsdesignprogrammet till marknadens behov Linnéuniversitetet 600 000 kronor (Avans Mini)
  • Strategisk Innovation och Design för Hållbarhet (STRIDES) Blekinge Tekniska Högskola 2 399 960 kronor (Avans Maxi)
  • Utveckling av masterprogram i spelteknik och interaktiva system Blekinge Tekniska Högskola 2 283 613 kronor (Avans Maxi)