Två kvinnor som sitter vid ett bord och samtalar

Avans

Ansökningsperiod

Stängd
Öppnar september 2024

Avans

Med programmet Avans vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla eller vidareutveckla utbildningsprogram på avancerad nivå.

Bakgrund till programmet

För att Sverige fortsatt ska kunna vara ett konkurrenskraftigt land med hög innovationsförmåga krävs det att utbildningsutbudet vid landets lärosäten håller hög kvalitet, har en tydlig förankring i aktuell forskningsfront och är relevant utifrån arbetsmarknadens behov. För att åstadkomma detta behöver både lärosäten och näringsliv engagera sig i utveckling och genomförande av utbildningar.

Med programmet Avans vill KK-stiftelsen därför ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla utbildningsprogram som både är forskningsnära och näringslivsrelevanta. Denna typ av samverkan skapar ett ömsesidigt utbyte som både stärker lärosätenas utbildningsutbud och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet Avans bidrar till att integrera miljöns forsknings- och utbildningsverksamhet samt att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning i näringslivet.

Om programmet

  • Utveckling eller vidareutveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå
  • Kursutveckling i nära samarbete med näringslivet
  • Stärker integreringen mellan forskning och utbildning
  • Programmet erbjuds i två varianter – Avans Mini och Avans Maxi
  • Maximalt stöd: 500 000 kronor (Mini) eller 2 miljoner kronor (Maxi)
  • Maximal projekttid: 1 år (Mini) eller 3 år (Maxi)
Lansering 2023

öppna video-modalen
PROGRAMFILM

Linnéuniversitetet

öppna video-modalen