Två kvinnor som sitter vid ett bord och samtalar

Avans

Avans

Med programmet Avans vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå.

Nästa ansökningsomgång för Avans öppnas den 6:e september 2023.

Bakgrund till programmet

För att Sverige fortsatt ska kunna vara ett konkurrenskraftigt land med hög innovationsförmåga krävs det att utbildningsutbudet vid landets lärosäten håller hög kvalitet, har en tydlig förankring i den senaste forskningsfronten och är relevanta utifrån arbetsmarknadens behov.

För att åstadkomma detta krävs det att både lärosäten och näringsliv engagerar sig i utveckling och genomförande av utbildningsverksamheten. Denna typ av samverkan skapar ett ömsesidigt utbyte som både stärker lärosätenas utbildningsutbud och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Avans är ett program för miljöer som vill stärka och positionera utbildningsutbudet på avancerad nivå med hjälp av näringslivsrelevanta utbildningsprogram och samtidigt stärka integreringen mellan forsknings- och utbildningsverksamheten. Genom att utveckla utbildningsverksamheten inom miljön ökar också möjligheterna till att attrahera nya studentgrupper och forskare.

Om programmet
  • Utveckling eller vidareutveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå
  • Kursutveckling i nära samarbete med näringslivet
  • Stärker integreringen mellan forskning och utbildning
  • Fokus på kvalitetshöjande insatser (t ex pedagogisk utveckling)
  • Maximalt stöd: 2 miljoner kronor
  • Maximal projekttid: 2 år
PRESENTATION

Petter Zirath, Programansvarig

PROGRAMFILM

Linnéuniversitetet

Tidigare utlysningstext