Nyhet

Projekt tillsammans med industrin får 41 miljoner i stöd

KK-stiftelsen har beviljat finansiering till två företagsforskarskolor vid Karlstads universitet och Högskolan Väst som fördjupar samarbetet mellan akademi och industri. Dessa projekt, som sammanlagt beviljas mer än 41 miljoner kronor i stöd, fokuserar på forskning inom materialteknik och elektroteknik för framtidens behov.

Framsteg inom materialteknik genom m3c-projekt

Stöd för hållbar innovation

Genom företagsforskarskolor vid Karlstads universitet och Högskolan Väst, investerar KK-stiftelsen över 41 miljoner kronor i banbrytande forskning inom material- och energiteknik.

Karlstads universitet leder m3c-projekt, i samarbete med Jönköping University och Högskolan i Gävle. De beviljas 15 miljoner kronor genom utlysningen företagsforskarskolor för att undersöka och öka förståelsen för hur defekter utvecklas i material och hur dessa påverkar legeringars prestanda och livslängd. Samarbetspartners inkluderar några av Sveriges ledande teknikföretag såsom SAAB, Uddeholm, Kongsberg Maritime Sweden, Rise och Alleima.

Genom att studera de mekaniska egenskaperna, tillverkningsprocesserna och designen av slutkomponenter, syftar m3c till att upptäcka och minimera dessa defekter, samt hitta sätt att hantera dem. Projektet siktar sammanfattningsvis på att förbättra produktkvaliteten vilket förväntas bidra till ökad konkurrenskraft hos de deltagande företagen.

Elektrifiering för ett hållbart energisystem vid Högskolan Väst

Det andra stora projektet, ”Elektrifiering för ett hållbart energisystem”, drivs av Högskolan Väst i samarbete med Uppsala universitet. Projektet beviljas 26 miljoner kronor och ingår i den riktade utlysningen Företagsforskarskolor som stödjer näringslivets klimatomställning. Projektet tar sig an utmaningarna inom energisystemet som ökar i takt med att allt fler energikällor tas i bruk och genom att elektrifieringen av samhället intensifieras. Forskningen är starkt efterfrågad från industrier som Volvo Cars, Forsmark Kraftgrupp, Ringhals, Statkraft och E.ON, vilka är delaktiga i projektet.

Forskningen riktar sig in på de tekniska utmaningarna med att överföra elenergi över längre avstånd och hantera ökad elförbrukning, med målet att möjliggöra en effektivare och mer hållbar elektrifiering av samhället.

Det här kommer att bli riktigt bra. I nuläget har vi åtta definierade uppdrag för doktoranderna som ska rekryteras. Det handlar om konkreta utmaningar som företagen har.  En stor fördel med den här typen av forskarskola är att doktorander och företag kan lära av varandras projekt. Det blir värdefull korsbefruktning mellan forskargrupperna som företagen kan ha stor nytta av. 
Boel Ekergård
Docent och forskningsledare Högskolan Väst

KK-stiftelsens bidrag till projekt i svensk forskning och industri

Dessa projekt är del av KK-stiftelsens program Företagsforskarskolor, som syftar till att stärka forskningskapaciteten inom områden som är viktiga för både lärosäten och näringslivet. Genom att finansiera dessa initiativ bidrar stiftelsen till att skapa starka forsknings- och utbildningsmiljöer som inte bara främjar akademisk kunskap utan även stärker Sveriges industri och dess innovationsförmåga.

Förutom den direkta finansieringen bidrar dessa projekt till att bygga långsiktiga relationer mellan akademi och näringsliv, vilket är avgörande för framtida innovation och teknisk utveckling i Sverige. KK-stiftelsen spelar således en viktig roll i att säkerställa att Sverige fortsätter att vara i framkant när det gäller teknisk forskning och industriell konkurrenskraft.