Nyhet

KK-stiftelsen finansierar forskning och expertkompetens för 40 miljoner

KK-stiftelsen har nyligen beslutat att finansiera en rad forskningsprojekt samt ett initiativ för att stärka expertkompetensen inom cybersäkerhet. Dessa projekt, som är fördelade över flera svenska lärosäten, ska försöka lösa några av de mest aktuella och kritiska utmaningarna inom teknik, hållbarhet och samhällsutveckling.

Finansierade forskningsprojekt inom utlysningen Hög:

Blekinge tekniska högskola:

Robust aktivt sensorsystem i störda miljöer (RASSIE) – 4 351 200 kr

Projektet fokuserar på att utveckla robusta sensorsystem som kan fungera effektivt i miljöer med hög störningsgrad, vilket kan förbättra säkerheten och prestandan i olika industriella applikationer.

man sitter vid dator
Man sitter vid dator

Säker Mjukvara genom Förnuftig Automation (SESAM) – 4 794 973 kr

SESAM syftar till att utveckla automatiserade metoder för säker mjukvaruutveckling, vilket kommer att förbättra tillförlitligheten och säkerheten i kritiska mjukvarusystem.

InScale – Stöd för Storskalig Innersource Transformation – 4 774 229 kr

Detta projekt undersöker och stödjer storskalig transformation av interna resurser för att förbättra 

Mittuniversitetet:

SafeBat – Hållbart överhettningsskydd för batterier – 1 476 000 kr

SafeBat-projektet utvecklar hållbara lösningar för överhettningsskydd i batterier, vilket är avgörande för säkerheten och livslängden hos batteridrivna enheter.

Mälardalens universitet:

iNNoPs: InnovationsPedagogik – stöd för innovationsrådgivare – 4 773 314 kr

iNNoPs syftar till att utveckla pedagogiska verktyg och metoder för att stödja innovationsrådgivare, vilket i sin tur kan öka innovationskapaciteten inom olika sektorer.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:

Konstnärliga samskapandemetoder för innovation och hållbarhet – 4 650 240 kr

Projektet utforskar hur konstnärliga metoder kan användas för att främja innovation och hållbarhet, vilket kan leda till nya kreativa lösningar på miljöutmaningar.

Kvinnlig glasblåsare formar en skål
En kvinnlig glasblåsare formar en skål

Högskolan i Gävle:

Metoder och verktyg för klimatrelaterade naturolyckor – 3 140 975 kr

Projektet utvecklar metoder och verktyg för att hantera klimatrelaterade naturolyckor, vilket är kritiskt för att minska riskerna och öka samhällets resiliens mot klimatförändringar.

Örebro universitet:

Inverkan av ljuskvalitet på acklimering och produktion av såddplantor från barrträd – 3 599 934 kr

Detta projekt studerar hur ljuskvalitet påverkar tillväxten och produktionen av barrträdsplantor, vilket kan förbättra hållbar skogsbrukspraxis och produktionseffektivitet.

Högskolan i Borås:

Dataanalys för stabilisering av topplast i fjärrvärmenät (DAS) – 4 795 200 kr

DAS-projektet använder dataanalys för att stabilisera topplasten i fjärrvärmenät, vilket kan leda till mer energieffektiva och stabila värmesystem.

Finansierade projekt inom Expertkompetens mini: 

Högskolan i Halmstad:

CyberGuard Academy: Stärker Expertkompetens inom Cybersäkerhet och Digital Forensik – 3 005 422 kr

CyberGuard Academy-projektet ska stärka expertkompetensen inom cybersäkerhet och digital forensik genom avancerad utbildning och träning, vilket är avgörande för att skydda samhälle och industri mot cyberhot.

KK-stiftelsens roll i samhället

Genom att finansiera dessa projekt fortsätter KK-stiftelsen att stödja svensk forskning och innovation med fokus på att lösa aktuella samhällsutmaningar. Projekten förväntas inte bara generera ny kunskap och teknologiska framsteg utan också bidra till hållbar utveckling och förbättrad säkerhet inom olika områden. Initiativet för expertkompetens inom cybersäkerhet är särskilt relevant i en tid där digitala hot blir alltmer komplexa och omfattande.