Kategori: Pågående projekt

  • Läs mer

    Vilka förändringar får jag göra i ett pågående projekt?

    Projektledaren får besluta om mindre förändringar i förhållande till projektplanen som inte påverkar projektets syfte och mål, leveranser eller tidplan. Projektledaren får även göra mindre omfördelningar mellan kostnadsposter i projektbudgeten och mindre justeringar av projektets bemanning. Lärosätet får besluta om att byta projektägare. Uppgift om ny projektägare ska anmälas till...