Nyhet

Höstens utlysningar öppna – välkommen med ansökan

Tack alla som deltog i KK-stiftelsens lansering och presentation av sex program – Expertkompetens, Avans, NU, Forskningsprofiler, Synergi och HÖG.

Alla utlysningar finns publicerade på vår webbplats. Har du frågor går det bra att vända sig till våra programansvariga. Du kan också se webbsändningen från lanseringen i efterhand, där vi också bjöd på ett panelsamtal om kompetens för näringslivets klimatomställning.

Flest förändringar i Expertkompetens

Programmet med de största förändringarna är Expertkompetens. Den stora skillnaden mot tidigare är att programmet nu erbjuds i två fristående varianter – Expertkompetens Mini och Expertkompetens Maxi. Sökande forsknings- och utbildningsmiljö väljer den variant som är mest lämplig och ändamålsenlig utifrån hur mycket tidigare erfarenhet man har av utbildning för yrkesverksamma i samverkan med näringslivet, eller vilka utvecklingsbehov som finns av verksamhet som redan är igång.

– På detta sättet hoppas vi kunna locka fler, kanske mindre erfarna miljöer, att börja bygga upp en utbildningsverksamhet för yrkesverksamma med hjälp av ett projekt inom Mini, medan de som redan har kommit lite längre och skaffat viss erfarenhet på annat sätt, direkt kan hoppa på ett projekt inom Maxi-varianten, säger Maria Dollhopf, programansvarig för Expertkompetens, KK-stiftelsen.

– Nytt är också att direkt medfinansiering från både lärosäte och näringsliv nu är ett tydligt krav. När allt fler lyfter behovet av kompetensutveckling för yrkesverksamma är det viktigt att alla relevanta aktörer är med och bidrar för att göra utbildningarna så attraktiva och ändamålsenliga att de verkligen lockar yrkesverksamma studenter. Tanken är att ett projekt inom Expertkompetens ska fungera som ett slags finansierad testverksamhet som efter projekttiden kan flyga själv och kunna bli långsiktigt hållbart, säger Maria Dollhopf.

Ny utlysningscykel

I KK-stiftelsens utlysningscykel kan du se hur programmen öppnar enligt en treårsplan. Till skillnad mot tidigare kommer nu programmen att utlysas samlat en gång per år, i september. Deadline för ansökningar är i november respektive februari. Programmet NU har öppnat i september för sista gången och kommer sedan inte att utlysas mer.

Starka forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-stiftelsen vill stödja byggandet av starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Alla KK-stiftelsens program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. I utlysningstexterna finns det mer information om hur respektive program förväntas bidra till detta.

Fler aktuella utlysningar

Förutom ovan nämnda program finns det även två andra öppna utlysningar:
Särskild utlysning – Kompetens för näringslivets klimatomställning
Call for proposals – Visiting academic scholars from Ukraine

Mer information

Höstlansering 2022

KK-stiftelsen presenterar våra program

öppna video-modalen