Nyhet

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022

Sammanlagt beviljade KK-stiftelsen under förra året 467 miljoner kronor till 78 projekt inom forskning och kompetensutveckling vid 14 lärosäten. Förutom beviljanden inom ordinarie program togs beslut inom en särskild utlysning för att möjliggöra för forskare och lärare vid lärosäten i Ukraina att komma och verka vid svenska lärosäten. Satsningen fick stort gensvar, 40 miljoner kronor beviljades till 17 projekt. vid fem lärosäten. Ett år innebär inte bara nya beviljanden utan samtidigt pågick under året 327 samverkansprojekt med stöd från stiftelsen. 

I 2022 års verksamhetsberättelse kan du ta del av höjdpunkter från året, läsa om KK-stiftelsens utvecklingsarbete och satsningar.  Missa inte heller vd-ordet, intervjun med kapitalutskottets ordförande, beviljade projekt och intervjuer där lärosäten och  företag berättar om samverkansprojekt som finansieras av stiftelsen.

KK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022

Vd-ord av Eva Schelin om året som gått