Kategori: Näringslivets medverkan och samproduktion

 • Läs mer

  Krävs medfinansiering från näringslivet i alla utlysningar?

  I regel ska värdet av näringslivets medverkan – i form av kompetens, utrustning och så vidare – minst motsvara det belopp som KK-stiftelsen bidrar med (exklusive OH). I vissa av våra program är dock kravet på medfinansiering mindre eller så krävs ingen medfinansiering. I dessa program krävs dock ett engagemang...

 • Läs mer

  Vad menas med näringsliv?

  Samproducerande företag måste falla inom ramen för KK-stiftelsens definition av näringsliv. Med näringsliv avser KK-stiftelsen framförallt privatägt näringsliv. I de fall då det finns ett offentligt ägande i ett bolag vars verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, och bolaget finansierar sin verksamhet på sätt som företag gör inom näringslivet, kan...

 • Läs mer

  Vad innebär samproduktion?

  Samproduktion utgör grunden i stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt och miljöer stiftelsen finansierar. Kortfattat innebär samproduktion att de projekt som stiftelsen finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar KK-stiftelsens insats. Läs mer här