I regel ska värdet av näringslivets medverkan – i form av kompetens, utrustning och så vidare – minst motsvara det belopp som KK-stiftelsen bidrar med (exklusive OH). I vissa av våra program är dock kravet på medfinansiering mindre eller så krävs ingen medfinansiering. I dessa program krävs dock ett engagemang från parter i näringslivet som är tydligt och tillräckligt omfattande för att säkra projektens nytta för näringslivet. Vad som gäller för respektive program går att finna i utlysningstexterna.