Kategori: Ansökningsprocessen

 • Läs mer

  Var skapar jag och lämnar in en ansökan?

  Alla ansökningar till KK-stiftelsen lämnas in via vår ansöknings- och rapporteringsportal SBS Manager. Ansökan ska lämnas in av projektets projektledare som skapar ett personligt konto i portalen. Det är viktigt att det är du som är projektledare som skapar och administrerar kontot eftersom du då knyts till projektet och till...

 • Läs mer

  Vilka ämnen och områden finansierar KK-stiftelsen?

  KK-stiftelsens utlysningar är öppna för alla vetenskapliga och konstnärliga ämnesområden.

 • Läs mer

  Hur ofta utlyser ni era program?

  Våra ordinarie program utlyses återkommande en gång per år för att möjliggöra för lärosätena att kunna planera sina ansökningar långsiktigt och strategiskt. Programmen utlyses oftast i september. Se gärna vår utlysningscyekl för mer information: Utlysningscykel

 • Läs mer

  Var hittar jag bilagemallarna?

  Vi har samlat alla mallar, blanketter och dokument på ett ställe: Dokument och publikationer

 • Läs mer

  Är det möjligt att få se ansökningar från tidigare år som har beviljats?

   Ja, skicka ett mejl till info@kks.se för att begära ut en tidigare beviljad ansökan eller kontakta programansvarig handläggare.

 • Läs mer

  Vem får söka?

  I enlighet med våra stadgar finansierar vi forskning och utbildning och kompetensutveckling på avancerad nivå eller forskarnivå vid Sveriges högskolor och nyare universitet. KK-stiftelsens finansiering går till lärosätet och söks av en operativt ansvarig projektledare som ska bedriva projektet i en angiven forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet. Läs mer här