Arkiv: Artiklar

 • innergård på jönköpings university där några studenter promenerar
  Läs mer

  5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan

  Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå.

 • Eva Schelin, vd KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson
  Läs mer

  ”Mer forskningspengar till högskolor gör nytta”

  Bilden av forskningspengar till lärosäten blir helt annorlunda om vi ser till reda pengar jämfört med procentuella ökningar. Det skriver Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen, i en replik på svd.se.

 • Eva Schelin, vd KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson
  Läs mer

  ”Vi välkomnar ändringar i högskolelagen”

  – KK-stiftelsen ställer sig positiv till att högskolornas ansvar för det livslånga lärandet och samverkan förtydligas i lagen. Vår uppgift sedan starten 1994 är att stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv. Att samverkansuppgiften nu tydliggörs kommer att bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

 • en fabriksgolv med maskiner och arbetare i orangea västar
  Läs mer

  Expertkompetens – ett verktyg för livslångt lärande

  KK-stiftelsens program Expertkompetens har varit ett verktyg för det livslånga lärandet i näringslivet i över 20 år. Genom korta modulbaserade kurser på avancerad nivå kan yrkesverksamma utveckla sin kompetens.

 • tre personporträtt, kvinna, man, man
  Läs mer

  Tre lärosäten får 7 miljoner för att starta efterfrågade utbildningar

  Nu beviljar KK-stiftelsen sammantaget 7 miljoner under två år till Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Kungl. Musikhögskolan som ska ta fram utbildning på avancerad nivå inom additiv tillverkning, bioekonomi, konst och teknik.

 • Eva Schelin, vd KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson
  Läs mer

  Ett år präglat av omställning

  Vd-ord publicerat i KK-stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020 Den digitala omställningen har under pandemiåret 2020 fått en rejäl skjuts framåt. För oss på KK-stiftelsen har det, precis som för många andra, inneburit att vi snabbt utvecklat nya digitala sätt att arbeta och mötas. Jag är övertygad om att mycket av...

 • Man framför en publik i ett klassrum
  Läs mer

  BTH får drygt 21 miljoner för att utbilda yrkesverksamma inom informationssäkerhet

  Bättre kunskaper om informationssäkerhet kan öka konkurrenskraften hos svenska företag. KK-stiftelsen finansierar nu ett projekt vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som ska ta fram kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma, med syftet att hantera de stora utmaningar på området som företag och organisationer står inför.

 • bild på en röd tegelbyggnad bland orangea höstlöv
  Läs mer

  WISE får fordonsindustrins hjul att rulla snabbare

  Skiftet från förbränningsmotorer till elektrifiering innebär den största omställningen i fordonsindustrins historia. Coronapandemin ökade utmaningarna ytterligare. För Högskolan i Skövde blev KK-stiftelsens särskilda utlysning för stöd till utbildningsinsatser inom pandemidrabbade branscher ett verktyg för att stötta industrin när fabrikerna stängde och anställda blev permitterade.

 • Läs mer

  ”Behövs excellens i flera dimensioner”

  KK-stiftelsens vd Eva Schelin svarar på Anders Sundells ledare i Svenska Dagbladet.

 • Bild på Eva Thorin
  Läs mer

  Forskningsprofilen som gav energi

  Mälardalens universitet, MDU, gick från enskilda forskningsinsatser till att kraftsamla resurserna mot ett strategiskt mål. Forskningsprofilen Future Energy gav en energikick och förde samman forskningen och utbildningen inom energi- och miljöteknik på lärosätet till en helhet.