Med programmet Avans vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag nyutveckla eller vidareutveckla utbildningsprogram på avancerad nivå.