Affärskvinna går upp för en trappa

ANSÖKNINGSPERIOD

Stängd
Öppnar september 2024

Rekryteringar

I programmet Rekryteringar ges forsknings- och utbildningsmiljöer möjlighet till rekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor från näringslivet. En lektor eller professor kan även adjungeras från lärosäte till näringsliv.

Bakgrund till programmet

För att kunna lösa framtida samhällsutmaningar krävs både forskningsresultat i framkant och en högre utbildning som håller hög kvalitet. För att tillgodose detta behöver Sveriges universitet och högskolor ha möjlighet att anställa forskare och lärare som kan bidra med relevant kunskap och kompetens. KK-stiftelsen erbjuder därför finansiering genom programmet Rekryteringar för att underlätta för lärosäten att kunna göra strategiskt viktiga rekryteringar av nyckelkompetens. Programmet möjliggör tillförsel av ny kompetens och nya möjligheter till samverkan och utbyte. På så sätt skapas ett inflöde av nya perspektiv och frågeställningar som både bidrar till mer dynamiska forskningsmiljöer och bättre kopplar utbildningen till praktik och professioner.

Bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet Rekryteringar syftar specifikt till att stärka en miljös vetenskapliga position och profil genom att bidra med förnyelse.

Om programmet

  • Erbjuder finansiering för fem olika anställningsformer
  • Främjar mobiliteten mellan akademi och näringsliv
  • Stärker och utvecklar kapaciteten för forskning och utbildning med relevans för näringslivet
  • Anställningarna kan vara mellan 3 månader och 4 år beroende på anställningsform
  • Stiftelsens medfinansiering uppgår till mellan 50 och 90% av kostnaderna.

 

Lansering 2023

Rekryteringar

öppna video-modalen