Affärskvinna går upp för en trappa

ANSÖKNINGSPERIOD

Stängd
Öppnar september 2024

Rekryteringar

I programmet Rekryteringar ges lärosäten möjlighet till nyrekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor från näringslivet. En lektor eller professor kan även adjungeras från lärosäte till näringsliv.

Bakgrund till programmet

För att skapa dynamiska och starka forsknings- och utbildningsmiljöer krävs ett flöde av forskande och undervisande personal. Programmet syftar därför till att underlätta strategiskt viktiga rekryteringar av nyckelkompetens. Genom programmet Rekryteringar skapas förutsättningar för lärosäten att långsiktigt stärka forsknings- och utbildningsmiljöers kapacitet och utveckling.

Bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet Rekryteringar syftar specifikt till att stärka en miljös vetenskapliga position och profil genom att bidra med förnyelse.

Om programmet

  • Erbjuder finansiering för fem olika anställningsformer
  • Främjar mobiliteten mellan akademi och näringsliv
  • Stärker och utvecklar kapaciteten för forskning och utbildning med relevans för näringslivet
  • Anställningarna kan vara mellan 3 månader och 4 år beroende på anställningsform
  • Stiftelsens medfinansiering uppgår till mellan 50 och 90% av kostnaderna.

 

Lansering 2023

Rekryteringar

öppna video-modalen