Affärskvinna går upp för en trappa

Rekryteringar

I programmet Rekryteringar ges lärosäten möjlighet till nyrekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor från näringslivet. En lektor eller professor kan även adjungeras från lärosäte till näringsliv.

Bakgrund till programmet

För att skapa dynamiska akademiska miljöer krävs ett flöde av forskande och undervisande kompetens. Programmet Rekryteringar skapar förutsättningar för lärosätena att bygga profilerade akademiska miljöer genom rekrytering av nyckelpersoner för långsiktig förstärkning av miljöns kapacitet samt utveckling av de internationella kontakterna.

Bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet Rekryteringar syftar specifikt till att stärka en miljös vetenskapliga position och profil genom att bidra med förnyelse och utveckling.

Om programmet
  • Erbjuder finansiering för fem olika anställningsformer
  • Målet är att öka mobiliteten mellan akademi och näringsliv
  • Stärker och utvecklar kapacitet för forskning och utbildning med relevans för näringslivet.
  • Anställningarna kan vara mellan 3 månader och 4 år beroende på anställningsform
  • Stiftelsens medfinansiering uppgår till mellan 50 och 90% av kostnaderna.
PRESENTATION

Yvonne Fors, programansvarig

Tidigare utlysningstext