I programmet Prospekt ges stöd till nyligen disputerade forskare som självständigt ska bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringsliv.