Forskningsprojekt där en nyligen disputerad forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.