Nyhet

35 miljoner till forskning om ledarskap, robotar och kvalitetssäkring av bioinspirerade molekyler

Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet får dela på drygt 35 miljoner för tydligt avgränsade forskningsprojekt som direkt efterfrågas av näringslivet.

– När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med tjugo företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

Tre ansökningar har beviljats av KK-stiftelsen efter bedömning av internationella experter och extern bedömargrupp.

Forskning med betydelse för framtidens läkemedel

Karlstads universitet ska studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra vid kvalitetssäkring och utveckling av oligonukleotider som är bioinspirerade molekyler som ingår i nästa generations läkemedel. Baserat på spjutspetskunskaper i separationsvetenskap, biosensorteknologi och maskininlärning ska projektet undersöka hur modern digitaliseringsteknik kan påskynda utvecklingen av nya kvalitetskontrollmetoder.

– Vi är mycket glada över detta och ser fram emot att starta projektet tillsammans med våra företagspartners. Med det här stödet från KK-stiftelsen hoppas vi bli viktiga spelare nationellt. Syntetiserade oligonukleotider har kommit lite i skymundan av regeringens satsningar på biologiska läkemedel. Dock är det att syntetisera, rena upp och kvalitetsgranska denna typ av läkemedel som är den nya riktigt stora utmaningen för läkemedelsindustrin, säger Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi och forskningsledare på Karlstads universitet.

– Den oerhört accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att man även ställer krav på snabbare utveckling av andra läkemedel. Med den nya tekniken – som vår forskning ska bidra till – kommer det finnas möjlighet att utveckla läkemedel snabbare och mer kostnadseffektivt utan att tumma på kvaliteten, säger Torgny Fornstedt .

Karlstads universitet ska samarbeta med Agilent Technologies Sweden, Bio-Works Technologies, Cytiva, Scandinavian Gene Synthesis och Astra Zeneca.

Forskning om ledarskapsutveckling

Det beviljade forskningsprojekt vid Jönköping University heter System för ledarskapsutveckling och handlar om hur organisationer kan arbeta mer systematiskt med att stödja och utveckla processer för ledarskap. Kärnfrågan är att undersöka hur organisationer kan skapa hållbara system för ledarskapsutveckling som både bidrar till att organisationer når sina mål och att de kan hantera ständiga förändringar.

– Det är fantastiskt att få till så många synergier med ett projekt. Företag behöver gå från enskilda ledarkurser till robusta och hållbara system för ledarskapsutveckling.  Vid JU behöver vi gå från utspridda projekt till en systematisk satsning på forskning om verksamhets- och ledarskapsutveckling vid hela högskolan. Med gemensamma krafttag bidrar vi till forskningsfronten genom att skapa spetskunskap och kompetens inom detta, säger Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap samt forskningsledare vid Jönköping University (JU).

Jönköping University kommer att samarbeta med Akademikerförsäkring, Frohe, JSC it-partner, KVM Golventreprenad, Granngården, Länsförsäkringar, Microsoft, Region Jönköpings län samt Trygghetsrådet TRS.  

Forskning om robotar

Örebro universitets forskningsprojekt heter Team av robotar som arbetar för och med människor, TeamRob. Dagens autonoma robotar är begränsade i sin förmåga att anpassa sig till föränderliga miljöer och att hantera oförutsedda händelser. Det gör dem dåligt utrustade för att fungera robust i miljöer som är byggda för människor. Kärnfrågan i forskningsprojektet handlar om att studera hur man kan förverkliga team av intelligenta robotar som kan arbeta för och med människor.

– Dagens lösningar tillåter knappt att robotars och människors arbete överlappar varandra. Det gäller både när de ska ta beslut och agera. Det vill vi ändra på. Vi kommer ta fram metoder som gör det möjligt för människor och robotar att ge varandra instruktioner och lära av varandra. De ska kunna arbeta tillsammans i blandade arbetslag och kunna förstå varandras intentioner, säger Federico Pecora, forskare i datavetenskap som leder det nya forskningsprojektet TeamRob vid Örebro universitet.

Örebro universitet kommer att samarbeta med Scania CV, Volvo Construction Equipment, Epiroc och Volvo Group Truck Operations.