Debatt

Forskning måste ske ute i landet för att möta företagen där de finns

Att landets invånare ska ha nära tillgång till utbildning av hög kvalitet är självklart. Hur ska vi annars klara de kompetensutmaningar vårt samhälle står inför? Vi tror dock inte på modellen där vissa lärosäten enbart utbildar. Forskning och utbildning måste bedrivas integrerat. Det skriver KK-stiftelsens vd Eva Schelin i en replik på DN Debatt.

I repliken lyfter Eva Schelin också bland annat att det är viktigt att samverkande lärosäten och forskningsmiljöer kan möta företagens behov och bygga relationer på olika nivåer – grundutbildning, spetsutbildning, forskning och adjungeringar utgör sammanhängande delar i en långsiktig samverkan som både ger stimulans till forskningen och bidrar till svensk konkurrenskraft.

Läs debattrepliken i sin helhet på DN.se ”Forskning måste ske ute i landet för att möta företagen där de finns”

Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen. Foto: Sten Jansin
Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen. Foto: Sten Jansin