Vd har ordet

God Jul och tack för i år

Nu står julen inför dörren. Vi knyter ihop säcken med årets sista beviljningar av medel, och sen är det dags att vila ut inför nästa års aktiviteter. Här skickar KK-stiftelsens vd Eva Schelin en julhälsning. Hon skriver också om att stiftelsen växlar upp arbetet med att bli ännu bättre på att bidra till att bygga starka miljöer vid lärosätena.

Nu står julen inför dörren. Hösten har gått fort, vilket tiden plägar göra när man har roligt. Och det har vi på KK-stiftelsen. Vi är ett litet kansli på 14 personer som både trivs på jobbet och får mycket uträttat.

De lärosäten som vi stödjer har de senaste 10 åren utvecklats mycket väl. Vi får nu in betydligt fler ansökningar med hög kvalitet. Dessutom ser vi att flera forsknings- och utbildningsmiljöer vid lärosätena i större utsträckning använder olika programformer i vårt utbud för sin utveckling. Det är glädjande att se hur flera av lärosätena i stiftelsens målgrupp genom strategiskt byggande och upparbetad samverkan och samproduktion med näringslivet, har lyckats skaffa sig en god position inom sina områden. Flera miljöer är till och med världsledande. Det är bara att gratulera! Ett tydligt exempel är att Mälardalen nu blir universitet från den 1 januari 2022. Under de senaste 10 åren har KK-stiftelsen bidragit med över 800 miljoner kronor till forskning och utbildningsinsatser på MDH, vilket bidragit till att möjliggöra universitetsstatusen. Grattis MDU!

Det som nu händer är precis vad vi strävar efter – och vad som ligger i stiftelsens uppdrag – nämligen att bidra till att stärka högskolornas och de nya universitetens profilering. Ett grundläggande krav för att de starka miljöerna ska fortsätta att utvecklas och andra ska formas är att lärosätena integrerar såväl forskning som utbildning i miljöerna som byggs upp. Här fortsätter såväl KK-stiftelsens finansiering som strategiska lärosätesdialoger att spela en stor roll. Det gäller att identifiera var i utvecklingen en forsknings- och utbildningsmiljö ligger och bidra till att våra program utnyttjas på allra bästa sätt i resan framåt.

Nästa år går vi in i ett ännu mer intensivt arbete för att bidra till att bygga starka miljöer vid lärosätena. Vi har bland annat förtydligat miljöfokuset i utlysningarna och kommer under nästa år att omhänderta dessa förändringar i bedömningsarbetet och analysera utfallet.

Jag vill också tacka en av KK-stiftelsens trognaste medarbetare som nu slutar efter 15 år på KK-stiftelsen, nämligen Stefan Östholm. Stefan har varit en viktig kraft i att utveckla KK-stiftelsen till den organisation vi är idag, och vi kommer sakna hans insikter och djupa kunskap om de lärosäten vi stödjer. Lycka till i ditt nya friare liv Stefan!

Jag önskar er alla därute en riktigt fin julledighet och ser fram emot att arbeta ännu tätare tillsammans nästa år.

God jul och Gott Nytt År!

Eva Schelin, Vd, KK-stiftelsen

 

kvinna sitter på en soffa med händerna på knät
Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson