Nyhet

Mittuniversitetet och Malmö universitet förbereder sig för att ta emot ukrainska forskare

Mittuniversitetet och Malmö universitet är två av flera svenska lärosäten som nu står redo att ta emot ukrainska forskare som kan fortsätta sin verksamhet i säkerhet. Satsningen ingår i stiftelsens utlysning om totalt 50 miljoner kronor över en treårsperiod för att stödja ukrainska forskare. Utlysningen är fortlöpande öppen för ansökningar.

– I den svåra situation som råder är vi glada att tillsammans med våra lärosäten kunna göra en insats för att stötta ukrainska forskare, och i förlängningen även deras ukrainska hemlärosäten. Vi medfinansierar därför anställningar för ukrainska forskare vid svenska lärosäten. Tanken är att forskarna då i lugn och ro ska kunna fortsätta sin forskning och, i den mån det går, även undervisning. När forskarna kan återvända till Ukraina efter kriget har de då bättre förutsättningar att bidra till att bygga upp sitt land och sina lärosäten igen, säger Yvonne Fors som är programansvarig vid KK-stiftelsen.

– Under tiden i Sverige hoppas vi att både de ukrainska forskarna och de svenska lärosätesmiljöerna kan utveckla ett gott och ömsesidigt berikande samarbete.

Mittuniversitetet anställer gästforskare

– På forskningscentret Fibre Science and Communication Networks, FSCN, är vi mycket glada att få ta emot Dr Katerina Lyubitska som gästforskare i 18 månader. Hon kommer att stärka vår forskningsprofil inom framställning och användning av vedfiber, NeoPulp. Vi utvecklar en laboratorieflisningsutrustning där Katerina Lyubitska bidrar med analys av energiförlust vid flisning i samband med kartongtillverkning. Utöver forskningen kommer hon att undervisa här hos oss, men också fortsätta undervisa sina ukrainska studenter på distans, säger Johan Persson, projektledare och forskare vid forskningscentrum FSCN på Mittuniversitetet.

– Vi är väldigt tacksamma över KK-stiftelsens stöd som gör det möjligt att omsätta solidaritet till praktisk handling genom att stödja forskare som drabbas av kriget i Ukraina.

två ihopklippta bilder på byggnader
Exteriör Malmö universitet och Mittuniversitetet. Foto Sandra Pettersson

Malmö universitet anställer postdoktor

– Genom det här forskningsprojektet kan vi se till att Dr Tetiana Yalovenko får en professionell fristad vid Biofilms-Research Center for Biointerfaces vid Malmö universitet. Tetiana Yalovenko är en ung forskare som i början av 2022 var anställd vid RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, vid National Academy of Sciences of Ukraine i Kiev, säger Sabrina Valetti, projektledare och forskare vid forskningscentrum Biofilms – Research center for Biointerfaces vid Malmö universitet.

– Forskningsbidraget ger oss möjlighet anställa henne som postdoktor i tre år på heltid. Hon kommer arbeta med ett forskningsprojekt vars huvudsakliga syfte är att utveckla nya 3D-modeller av slemhinnor. Dessa kommer sedan att användas på labbet för att studera slemhinnerelaterade sjukdomar och undersöka effekter av nya terapier och beredningsformer.

Projektet är högrelevant för pågående forskning inom området och även för svenska företag inom life science. Det här går hand i hand med universitetets och fakultetens vision och strategi att farmaceutisk forskning bör vara transnationell med en stark bas i grundforskning med hög klinisk relevans och väldokumenterad tillämpbarhet.

KK-stiftelsen beviljar löpande medel inom utlysningen