Nyhet

Nätbaserade utbildningar ska tas fram inom solcellsteknik och smart produktion

Mälardalens universitet och Karlstads universitet (i samverkan med Högskolan Dalarna) beviljas totalt 3,6 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå.

porträttbilder på två män varav den ena har glasögon
Fr.v. Markus Rinio, professor vid Karlstads universitet och ansvarig för projektet kommer att samarbeta med Frank Fiedler, senior forskare vid Högskolan Dalarna.

– Genom dessa satsningar får lärosätena en chans att stärka sina digitala utbildningsformer, skapa nya kontaktnät och bredda sin studentmålgrupp, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.

Genom KK-stiftelsens program NU får lärosätena möjlighet att utveckla nätbaserade spetskurser som ska bidra till att profilera och positionera deras starka forsknings- och utbildningsmiljöer internationellt. Kurserna utformas i nära samverkan med näringslivet för att säkra näringslivsrelevansen.

Karlstads universitet satsar på solcellsteknik

Karlstads universitet beviljas 1,8 miljoner kronor för att ta fram nätbaserad utbildning på avancerad nivå inom solcellsteknik. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med Högskolan Dalarna, med Frank Fiedler som ansvarig, samt ett flertal näringslivsparters.

– Karlstads universitet och Högskolan Dalarnas solcells- och solcellssystemforskning pågår sedan länge och vi är bland de första i Sverige att erbjuda utbildning om solceller och solcellssystem. Vi är nu glada att kunna utveckla två nätbaserade kurser om solcellernas fysik och solcellssystem, säger Markus Rinio, professor och ansvarig för projektet vid Karlstads universitet. Kurserna ska ge en djup förståelse av solceller, solcellssystem i elnätet och energilagring. Det är också av stor betydelse att vi samarbetar med våra nio partnerföretag för att kunna möta deras behov. Genom vårt internationella nätverk och pågående forskning inkluderar vi aktuella och framtida koncept.

– Med omställningen till ett hållbart samhälle där fossilbaserade energikällor fasas ut, samtidigt som behoven av elkraft bara ökar, är behovet av hållbar energiproduktion stor. Solceller tillhör de bästa alternativen för att producera förnybar el och är också det mest kostnadseffektiv. Solen skickar ingen faktura. Nu ser vi en stark tillväxt av solcellsinstallationer i många länder som en följd av detta. Sveriges totala installerade solcellseffekt ökar exponentiellt med omkring 60 procent per år.

 

en man som sitter i en entrehall
Eduard Paul Enoiu, universitetslektor och ansvarig för projektet vid Mälardalens universitet

Mälardalens universitet satsar på smart utveckling och produktion

Mälardalens universitet beviljas 1,8 miljoner kronor för att ta fram nätbaserad utbildning på avancerad nivå inom smart utveckling och produktion.

– Projektet syftar till att ytterligare stärka MDUs utbud av online-kurser genom utveckling av kurser under det gemensamma temat Smart Utveckling och Produktion. Projektet är ett samarbete mellan miljöerna Inbyggda System och Innovation & Produktrealisering vid universitetet. Projektet syftar till att stärka MDUs internationella positionering, men kurserna har även yrkesverksamma i Sverige som en viktig målgrupp, säger Eduard Paul Enoiu, universitetslektor och ansvarig för projektet vid Mälardalens universitet

– Företag som fokuserar på affärsinnovation behöver omvärdera inte bara hur de tillämpar digital teknik utan också sikta på att förbättra sina anställdas nivå av digital mognad för systemutveckling och produktion inom en framtida digital värdekedja. Vi ser ett behov av kurser som kombinerar systemutveckling och produktion. Projektet syftar till att fylla denna lucka genom att ge rätt kompetensprofiler till medarbetarna i framtidens företag.