Historik

År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser av kapital från de avskaffade löntagarfonderna. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, var en av dessa.  

Vår uppgift sedan starten är att tillsammans med näringslivet finansiera forskning inom profilerade forskningsområden vid Sveriges högskolor och nya universitet. Dessutom har stiftelsen i uppdrag att stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv. Vid starten fick stiftelsen också i uppdrag att särskilt främja informationsteknik men det ändamålet ansågs uppfyllt år 2016. 

De senaste åren har KK-stiftelsen gått från att vara en traditionell finansiär av forskning och kompetensutveckling till en aktör som också stödjer lärosätenas strategiska utvecklingsförmåga. Våra programformer kan vara aktuella vid olika tillfällen att söka för våra målgruppslärosäten, beroende på i vilket skede av sin utveckling en forsknings- och utbildningsmiljö befinner sig i. Arbetet med att identifiera vilken eller vilka program som kan vara lämpliga att söka medel från kan med fördel ska i dialog mellan stiftelsen och lärosätet.  

Det kapital som är grundförutsättningen för KK-stiftelsens verksamhet uppgift vid starten till 3,6 miljarder kronor. Hittills har 11,1 miljarder kronor betalats ut i projektmedel. Genom god förvaltning har kapitalet vuxit till att omfatta drygt 10,5 miljarder kronor vid utgången av 2021.  

I samband med 20-årsjubileet år xx sammanfattades verksamheten i en tidslinje:  

Ta pdf härifrån Om Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling | KK-stiftelsen (kks.se)